Stichting Energy Reduction Convenant (StERC) beheerd geld dat gealloceerd is door partijen om CO2 reductie projecten uit te voeren. De stichting beheerd investeert in project die het meeste efficient zijn om tot CO2 reductie te komen. Dit betekend dat financieel aantrekkelijk besparing projecten als eerste uitgevoerd worden, omdat ze op lange termijn meer effect hebben.

Partijen die geld investeren in de StERC kunnen:

  • een waarde aan CO2 mee geven;
  • bepalen hoeveel van het geld ze op termijn terug willen (renter)
  • grenzen stellen aan kaders waarin het geld besteed moet worden (bijvoorbeeld een land of een bedrij)

Op deze manier kan geld zo efficient mogelijk ingezet worden, zonder binnen de eigen grenzen van de oorspronkelijke eigenaar van het geld te denken. Iedereen kan CO2 reductie projecten aandragen bij de stichting.

Geld dat eenmaal ingezet is en meer winst maakt dan de investeerde eist kan in beheer van de stichting opnieuw ingezet worden, waardoor een sneeuwbal van geld ontstaat dat gealloceerd is om zo efficient mogelijk CO2 reductie te bewerkstelligen.

Ik ben op zoek naar bestuurders die de stichting voorwaarden willen uitwerken en de bedrijfsvoering willen professionaliseren. Interesse, lees hier meer of neem contact op met StERC@efficienttransition.com